CASSOFIN, a.s. vznikla premenovaním STAVOPROJEKTINGu, a.s. v roku 2010, ktorý bol založený jednorazovo zakladateľom FNM SR v zmysle ustanovenia zákona č. 92/91 Zb. v platnom znení. Spoločnosť sa zaoberá v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom, správou nehnuteľnosti, garáží, odstavných plôch a realitnou činnosťou. Ďalšou činnosťou je prevádzkovanie cestovnej kancelárie JUVENTOUR, vedenie účtovníctva, sprostredkovateľské, koordinačné a poradenské činnosti pri finančných operáciách a platobnom styku s finančnými inštitúciami.

V súčasnosti spoločnosť vykonáva tieto hlavné aktivity:
                               CK Juventour

Návšteva Talianska je nekonečným príbehom na ceste kultúry, tradícií, histórie a celkového životného štýlu. Je prakticky nemožné nájsť v Taliansku miesto, ktoré by Vám neponúklo nezabudnuteľné chvíle potešenia.

Taliansko skrýva toľko umeleckých pokladov, že ho možno považovať za jednu veľkú otvorenú galériu. Taliansko je neopakovateľné. Môžete ho navštíviť tisíckrát a vždy odídete s novými zážitkami s spomienkami. Nezmazateľné dojmy vo Vás zanechá kultúra, prekrásna príroda, jazerá, pláže...Pripravte sa i na nezabudnuteľné gastronomické zážitky, tradície, hudbu, folklór, typické festivaly či pouličné trhy. Taliansko rozohrá všetky Vaše zmysly - je to sen meniaci sa na skutočnosť. Vydajte sa s nami na nezabudnuteľnú cestu do zázračnej krajiny, kde je každý deň výnimočný !
                       Prenájom nebytových priestorov

Budovy sa nachádzajú v obchodno-prevádzkovej a obytnej časti  
Košice - Staré mesto, Letná 27 a 42 na severozápadnej hranici  
širšieho centra mesta Košice, s výbornou dostupnosťou zóny  
všetkými druhmi dopravy. V oblasti sa križujú trasy MHD (v  
okruhu cca 150 - 300 m je 8 zastávok autobusov a 6 zastávok  
električiek s viacerými linkami v rôznych smeroch), priamo  
nadväzuje na vnútorné okruhy miestnych cestných komunikácií, k  
začiatku pešej zóny v centre mesta sa možno dostať aj bez  
použitia dopravného prostriedku za cca 15 minút, vzdialenosť k  
areálu Technickej univerzity je 250 - 300 m. V budovách v  
najbližšom okolí je podľa hrubého odhadu asi 50.000 až 60.000  
m2 kancelárskych priestorov, v ktorých sídlia desiatky (stovky)  
firiem; lokalita tak predstavuje najväčšiu koncentráciu plôch v  
meste. Pred budovami sú vybudované parkovacie miesta. Vstup  
na parkoviská je cez ovládaciu rampu ovládanú elektronickým  
kľúčom, alebo strážnou službou. Výhodou tejto lokality je aj  
blízkosť stravovacích zariadení, jedno z ktorých ktoré sa  
nachádza priamo v budove Letná 42  ( HEPPIApple ), ostatné  
stravovacie zariadenia sú vzdialené cca 150 - 200 m.

O nás

Letná 42

Nehnuteľnosť - administratívna budova bola stavaná koncom  
80-tych rokov 20. storočia, kolaudovaná v roku 1990; tomu  
zodpovedajú i použité materiály v jej konštrukcii, inštaláciách  
a opláštení. Vnútorné vybavenie a dispozície priestorov boli  
po častiach vymieňané a prispôsobované potrebám nájomcov  
v budove, čo však nemalo podstatný vplyv na zvýšenie  
životnosti a základných technických parametrov objektu.  
Celková hrubá plocha všetkých podlaží je cca 6.500 m2  
(vrátane zvislých konštrukcií, výťahových šácht, schodiska a  
komunikačných plôch), čo pri súčasnom dispozičnom  
usporiadaní poskytuje 4.750 m2 prenajímateľných  
administratívnych priestorov.
Letná 27

Objekt sa nachádza v lokalite najväčšej koncentrácie podnikateľských priestorov Košíc, v tesnej blízkosti Festivalového nám. a Technickej univerzity. Objekt na prenájom je 4-podlažná kompletne moderne zrekonštruovaná budova so vstupom z Letnej ulice. Je vhodný hlavne pre kancelárie, notárov, advokátov, obchodné sprostredkovateľské služby, výuku jazykov, pre umiestnenie pobočky bánk alebo poisťovne a pod.

Objekt má výborné prístupové komunikácie a dopravné spojenia MHD a možnosť závodného alebo reštauračného stravovania vo vzdialenosti do 200 m

Prenájom

cena za nájom podlahovej plochy 86,30 eur/m2/rok
cena za nájom 1 parkovacieho miesta 39,83 eur/mesiac
cena za plnenia/platby za služby (elektrina, vykurovanie, voda a stočné, upratovanie spoločných priestorov)  záloha 16,60 eur/m2/rok
strážna služba 8,30 eur/mesiac
- Uzatvorenie nájomnej zmluvy - spracuje prenajímateľ a predloží k podpisu nájomcovi (nájomca predloží kópiu výpisu z OR, živnostenského listu, resp. iný doklad o podnikateľskej činnosti, bankové spojenie a číslo účtu, kontaktné číslo - telefón, fax, e-mail)
Ceny sú bez DPH

    Konkrétne podmienky nájomnej zmluvy, ako sú predmet zmluvy, účel nájmu, doba nájmu, výpočet ceny nájmu a ceny za plnenia/služby, spôsob úhrady nájomného a plnenia/služby, prípadne ďalšie podmienky a práva prenajímateľa a nájomcu budú po prejednaní uvedené v uzatvorenej nájomnej zmluve.
- Cenové podmienky prenájmu

Letná 27

- Uzatvorenie nájomnej zmluvy - spracuje prenajímateľ a predloží k podpisu nájomcovi (nájomca predloží kópiu výpisu z OR, živnostenského listu, resp. iný doklad o podnikateľskej činnosti, bankové spojenie a číslo účtu, kontaktné číslo - telefón, fax, e-mail)
- Cenové podmienky prenájmu
cena za nájom podlahovej plochy 86,30 eur/m2/rok
cena za nájom 1 parkovacieho miesta 39,83 eur/mesiac
cena za plnenia/platby za služby (elektrina, vykurovanie, voda a stočné, upratovanie spoločných priestorov)  záloha 16,60 eur/m2/rok
strážna služba 8,30 eur/mesiac
Ceny sú bez DPH

    Konkrétne podmienky nájomnej zmluvy, ako sú predmet zmluvy, účel nájmu, doba nájmu, výpočet ceny nájmu a ceny za plnenia/služby, spôsob úhrady nájomného a plnenia/služby, prípadne ďalšie podmienky a práva prenajímateľa a nájomcu budú po prejednaní uvedené v uzatvorenej nájomnej zmluve.

Letná 42

Kontaktné informácie
CASSOFIN, a.s.

Letná 27
043 14 Košice
SLOVENSKO

IČO: 00 188 867
DIČ: 2020494663

IČ DPH: SK2020494663
Zastihnete nás na:

055/63 328 05   sekretariát generálneho riaditeľa

055/63 302 43   ekonomický úsek

0905432877      manažér správy majetku - prenájom nebytových priestorov

055/63 302 36   CK Juventour - predaj zájazdov

Kontakty